نقش جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی در سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مالی و بانکداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران. akbar.jelodari@gmail.com

چکیده

    هدف اصلی از این پژوهش، بررسی نقش و تأثیر جریان نقدی ­آزاد و ویژگی­های حاکمیت شرکتی، سرمایه­گذاری در سطح شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار با ساختار راهبردی دولایه می­باشد. پژوهش موردنظر ازنظر هدف، کاربردی ­و طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس­رویدادی است. همچنین با توجه به ماهیت داده­های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ شرکت­های پذیرفته‌شده بورس ­اوراق بهادار با ساختار راهبردی دولایه است، بعد از بررسی شرایط با استفاده از فرمول کوکران و نمونه­گیری احتمالی طبقه­ای، حدود 152 شرکت از بانک­ها و مؤسسات مالی، اعتباری مختلف به دلیل سیستم دولایه بودن آن‌ها در بین سال­های 1392 ـ 1388 به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که­ رابطه معنادار و مثبتی بین جریان نقدی ­آزاد و سرمایه­گذاری بیش‌ازحد و رابطه منفی بین جریان نقدی آزاد و سرمایه­گذاری کمتر از حد وجود دارد و تأثیر کاهش­ سرمایه­گذاری بیش و کمتر ­از حد از طریق برخی ­از ویژگی‌های حاکمیت شرکتی به مراتب بیشتر است. بنابراین می­توان به مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران پیشنهاد نمود که ­در هنگام­ بررسی ­صورت­های مالی شرکت­ها به مؤلفه­های حاکمیتی مانند ترکیب سهامداران  و  میزان جریان نقد آزاد توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Free Cash Flow and Corporate Governance in the Investment of two-tier companies

نویسنده [English]

  • Akbar Jelodari
Assistant professor, department of banking and finance, Sciences and Researches Branch of Islamic Azad University, tehran, Iran akbar.jelodari@gmail.com
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate whether free cash flow and corporate governance characteristics influence investment at the level of firms listed in a two-tiered strategic securities exchange. The purpose of this study is practical and the research design is quasi-experimental using post-event approach. Also, according to the nature of the research data, multivariate linear regression was used. The statistical population includes all listed companies with two-tier strategic structure, after examining the conditions using Cochran formula and probable stratified sampling, about 152 companies from different banks and financial institutions were selected as sample based on their two-tier system in the years 2009-2013. The results showed that there is a significant  and positive relationship between free cash flow and over- investment and negative relationship between free cash flow and under-investment. And the impact of reduced investment over and under through some of the features of corporate governance is far greater. Therefore, managers, analysts, and investors can be advised to consider governance factors such as the composition of shareholders and the amount of free cash flow when examining corporate financial statements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information symmetry
  • cash flow
  • corporate governance
  • stock exchange
افسرده، مجتبی و نیازی، رحیم (1394)، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». ماهنامه پژوهش­های مدیریت و حسابداری، ص 123 ـ 148.
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا (1388)، تأثیر جریان­های نقد آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش‌سرمایه‌گذاری و کم سرمایه­گذاری، پژوهش­های حسابداری، 1 (3): 50 ـ 67.
ثقفی، علی؛ بولو، قاسم ­و محمدیان، محمد (1390)، کیفیت ­اطلاعات حسابداری، سرمایه­گذاری بیش‌ازحد و جریان نقدی­ آزاد، مجله­ی پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، 3 (2): 63 ـ 37.
جلوداری، اکبر، جلوداری، صالح و جلوداری، حسین (1397)، تحلیل حاکمیت خارجی شرکتی بر بازده سهام شرکت(موردمطالعه: شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، ششمین کنفرانس بین‌المللی تکنیک­های مدیریت و حسابداری. تهران.
جلوداری، اکبر، جلوداری، صالح و جلوداری، حسین (1397)، تحلیل حاکمیت داخلی شرکتی بر بازده سهام شرکت (مورد مطالعه: شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری­های باز، تهران.
حساس یگانه، یحیی و پوریا نسب، امیر (1384)، نقش سرمایه­گذاران نهادی در حاکمیت شرکت­های سهامی، ماهنامه حسابدار، شماره‌های 164 و 165.
حساس یگانه، یحیی (1385)، حاکمیت شرکتی در ایران، مجلة حسابرس، (32): 39 ـ 32 .
دلقندی، سیدابوالفضل، دارابی، رویا و حسن­زاده چولن، زمان (1395)، بررسی تأثیر جریان­های نقدی­ آزاد و حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه‌ی موردی: شرکت­های سیمانی، دارویی و پتروشیمی)، چهارمین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، آتن ـ یونان.
رجبی، روح االله و محمدی خشوئی، حمزه (1387)، هزینه نمایندگی و قیمت­گذاری خدمات حسابرسی مستقل، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 53: 35 ـ 52.
سینا قدس، علی (1387)، حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیأت مدیره، تدبیر، شماره 195.
صلواتی، سمانه­سادات و اسعدی، عبدالرضا (1396)، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارآیی سرمایه­گذاری شرکت­ها، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، شماره 24: 187 ـ 202.
فتحی، سعید و رحیم­پور، محبوبه (1394)، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، 3 (9): 75 ـ 57.
کیان، نرگس (1392)، رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه­گذاری در شرکت­های دارای محصولات متنوع، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار.
محمدی­ بهرآسمان، سعید امیر، صادقی، زین­العابدین ­و افشار جهانشاهی، مجتبی (1392)، تأثیر حاکمیت شرکتی با توجه به محدودیت­های تأمین مالی بر حساسیت سرمایه­گذاری جریان وجوه نقد، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه­گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه­ای مدیران و حسابداران گلستان
http://www.civilica.com/Paper-CAFM02-CAFM02_132.html
مدرس، احمد و حصارزاده، رضا (1387)، کیفیت گزارش­گری مالی و کارایی سرمایه­گذاری، فصلنامه­ی بورس اوراق بهادار، 1 (2): 85 ـ 116.
نمازی، محمد، رئیسی، زهره و حسینی، سید مجتبی (1392)، بررسی رابطه بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 22: 25 ـ 51.
یحیی­زاده فر، محمود. شمس، شهاب­الدین و پاکدین امیری، مجتبی (1392)، بررسی تأثیر فرصت­های رشد در ارزش­گذاری جریان نقدی آزاد. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (1) 20: 132 ـ 113.
Al-Dhamari, R.A., Ismail, K.N.I. (2013)." An Investigation into the Effect of Surplus Free Cash Flow, Corporate Governance, Firm Size on Earnings Predictability ", International Journal of Accounting and Information Management,Vol. 22, No. 2, 118-133.
Biddle, G. and Hilary, G. (2006). "Accounting quality and firm-level capital investment". The Accounting Review, 81: 963-982.
Biddle, G. C; Hilary, G. and Verdi, R. S. (2009). "How does financial reporting quality relate to investment efficiency?" Journal of Accounting and Economics, 48 (2/3): 112-131.
Billett, M. T., Garfinkel, A., and Jiang, Y. (2011). "The influence of governance on investment: Evidence from a hazard model". Journal of Financial Economics, 102 (3), 643–670.
Chen, L., Chunlei, L., and Guanyu, W. (2013). "Financial constraints, investment efficiency and corporate governance: Empirical evidence from China, Service Systems and Service Management (ICSSSM)". 10th International conference.
Chen, X; Sun, Y and Xu, X.(2016). "Free cash flow, over-investment and corporate governance in China. Pacific-Basin Finance Journal, 37, pp: 81–103.
Cheung, Y., Stouraitis, A., and Tan, W. (2011). "Corporate governance, investment, and firm valuation in Asian emerging markets". Journal of International Financial Management & Accounting, 22 (3): 246-273.
Fatma Ben Moussa and Chichti Jamaleddine. (2011). Interactions between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: Three Stage Least Square Simultaneous Model Approach. Journal of Management Research, Vol. 3, No. 2, Pp. 1-34.
Francis, H., Hasan, I., Song. L., and Waisman. M. (2013)."Corporate governance and investment cash flow sensitivity: Evidence from emerging markets". Emerging Markets Review, 15 (3): 57–71.
Habib,. A. (2011). Growth Opportunities, Earnings Permanence and the Valuation of Free Cash Flow. Journal of Australasian Accounting Business and Finance, 5 , 99-122.
Hubbard, R. Glenn. (1998)."Capital market imperfections and investment". Journal of Economic Literature 36: 193-227.
Jensen, M. C. (1986). "Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers". American Economic Review, 76 (2): 323-329.
Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure". Journal of Financial Economics 3, 305-360.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2000). "Agency problems and dividend policies around the world". J. Financ. 55, 1–33.
Malmendier, U, & Tate, G.(2005). "CEO overconfidence and corporate investment". Journal of Finance 6. 2661-2700.
Modigliani, F., & Miller, M.(1958). "The cost of capital, corporation finance and the theory of investment". American Economic Review 48, 261-297.
Morgado, M and Pindado, J.(2003)."The underinvestment and overinvestment hypotheses: An Analysis using panel data". European Financial Management, 9 (2): 163-177.
Myers, S.C and Majluf, N.(1984). "Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have". Journal of Financial Economics, 13: 187-220.
Ohlson, J. A. (1995). "Earnings, book values and dividends in security valuation". Contemporary Accounting Research, 11, 661–687.
Pawlina, G and Renneboog, L. (2005). Is investment cash-Flow sensitivity caused by the agency costs or asymmetric information? Evidence from the UK. Tilburg University. Discussion Paper, 23.
Reilly, F.K. & Brown, K.C. (2009). Investment Analysis and Portfolio Management. Chicago, MA: Dryden.
Richardson, S.(2006). "Over-investment of free cash flow". Review of Accounting Study 11, 159-189.
Strong, J. S., & Meyer, J. R. (1990). Sustaining Investment, discretionary investment, and valuation: A residual funds study of the paper industry. In R. G. Hubbard (ed.) Asymmetric information, corporate finance, and investment (pp. 127–148). Chicago, IL: University of Chicago Press.
Yang, J., and Jiang, Y. (2008).  "Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study". The Business Review, 11 (1): 159-166.