داوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه علمی

ایمیل

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌المللی

1

حامد تاجمیر ریاحی

دانشگاه خوارزمی

استادیار

hamedtajmir@gmail.com

 

2

حبیب انصاری سامانی

دانشگاه یزد

دانشیار

ha.ansarisa@gmail.com

Publons

3

محمدهاشم بت شکن

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشیار

dr.botshekan@atu.ac.ir

 

4

میثم دعائی

دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

mdoaeii@gmail.com

Publons

5

ساسان مهرانی

دانشگاه تهران

دانشیار

smehrani@ut.ac.ir

Publons

6

محمد نظری پور

دانشگاه حضرت معصومه (س)

استادیار

m.nazaripour@uok.ac.ir

Publons

7

محمد امری اسرمی

دانشگاه سمنان

استادیار

m.amriasrami@semnan.ac.ir

Publons

8

میثم کاویانی

دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

meysamkaviani@gmail.com

Publons

9

مرضیه نوراحمدی

دانشگاه الزهرا (س)

-

nourahmadim@yahoo.com

 

10

سجاد شمسی گوشکی

دانشگاه تهران- پردیس فارابی

استادیار

sajjad.shams64@gmail.com

Publons

11

افسانه دلشاد

دانشگاه گلستان

استادیار

afsaneh.delshad@yahoo.com

 

12

حمید مرتضی نیا

 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

استادیار

mortazaniya@ihu.ac.ir

Publons

13

حسین محسنی

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

استادیار

mohseni911@atu.ac.ir

Publons

14

موسی احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی

استادیار

musa.ahmadi@gmail.com

 

15

سید کاظم چاووشی

دانشگاه خوارزمی

استادیار

chavoshi@khu.ac.ir

 

16

حسین حسن زاده

دانشگاه امام صادق (ع)

استادیار

hasanzadeh.hosein@gmail.com

 

17

حسین نیاوند

دانشگاه عالی دفاع ملی

استادیار

niavandd@gmail.com

 

18

عباس افلاطونی

بو علی سینا

استادیار

a.aflatooni@basu.ac.ir

Publons

19

آیت اله ابراهیمی

 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

استادیار

Aiat_ebrahimi@yahoo.com