راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله نشریه علمی «پژوهش های راهبردی مالی و بودجه»:

 

 به اطلاع اساتید و پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این فصلنامه باید با همکاری یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند در غیراین صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانه نشریه به آدرس http://fbarj.ihu.ac.ir انجام می‌شود

1- صفحه آرایی. مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2007 یا بالاتر با فونت BMitra اندازه 13، حداکثر در 25 صفحه (از ابتدای صفحه دوم -عنوان و چکیده فارسی- تا انتهای منابع بدون در نظر گرفتن ضمایم) با فاصله خطوط Single تایپ شود.

2- منبع نویسی. منبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به شیوه APA باشد.

 • نمونه منبع نویسی درون متنی: مزیت رقابتی عبارت است ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان (Porter, 1968)، مزیت رقابتی را به معنای ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان می داند.
 • فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی منظم شود (نیازی به شماره­ گذاری نیست).

3- اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

4- ساختار کلی مقالات.

-                 صفحه اول:

-                 عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)

- مشخصات کامل نویسندگان شامل نام و نام‌خانوادگی (با مشخص نمودن نویسنده مسئول)، رتبه علمی دانشگاهی، نام گروه علمی، نام دانشکده/پژوهشکده، نام دانشگاه/مؤسسه، پست الکترونیک.

 

- صفحه دوم:

- عنوان، چکیده و کلیدواژه‌ها و مشخصات کامل نویسندگان به زبان انگلیسی

- صفحه سوم:

 • عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر 200 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 6 واژه).

- صفحه چهارم تا انتهای مقاله

بدنه اصلی مقاله به صورت شماره گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.

1-           مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سوالهای پژوهش. همه موارد بدون تیتر/شماره فرعی و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.

2-           مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی  چکیده پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی کننده فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش باشد. در انتهای این قسمت از مقاله، منتخبی از پیشینه پژوهش (داخلی و خارجی) که مستقیم یا غیرمستقیم پشتیبانی کننده هر فرضیه است ارایه شده و در انتهای همان، متن فرضیه مربوط نوشته شود. در انتهای توسعه فرضیه‌ها می‌توانید الگوی نموداری مدل مفهومی پژوهش خود را ارایه نمایید.

3-           روش شناسی پژوهش: نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار (ضریب پایایی برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش تجزیه وتحلیل داده ها.

4-           یافته های پژوهش: ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی و سپس نتایج تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش گزارش شود. خروجی نموداری نرم افزارهایی مانند: Lisrel, AMOS و... به صورت عکس با کیفیت و غیر رنگی در متن ارایه شود.

5-          نتیجه‌گیری و پیشنهادها: ارایه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند).

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BMitra و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

 

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ (Bold)

BMitra 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی (Regular)

BMitra 11

چکیده فارسی

معمولی (Regular)

BMitra  12

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی (Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

پررنگ (Bold)

BMitra 12

منابع لاتین

معمولی (Regular)

Times 10

متن فارسی

معمولی (Regular)

BMitra 13

منابع فارسی

معمولی (Regular)

BMitra 12

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

BMitra  12

چکیده لاتین

معمولی (Regular)

Times 11

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی (Regular)

11  Times

زیر نو یس‌های لاتین (Footnotes)

معمولی (Regular)

Times  8

 

 

شیوه نگارش منابع خارجی در انتهای مقاله به شیوه APA

کتاب

یک نویسنده:

 • Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

دو یا چند نویسنده:

 • Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1966). The Publication of Academic Writing. New York: Modern Language Association.

مقاله مجلات علمی

یک نویسنده:

 • Sawyer, J. (1966). Measurement and Prediction, Clinical and Statistical. Psychological Bulletin, 66 (3), 178-200.

دو یا چند نویسنده:

 • Azizi, S., Ansari, S.A., and Haghighikhah, M. (2009). The Effect of Marketing Strategy and Marketing Capability on Business Performance- Case study: Iran's Medical Equipment Sector. Journal of Medical Marketing, 9(4), 309-317.

مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس (Proceedings)

Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time

warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus,

Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

مقالات چاپ شده در روزنامه و مجلات

روزنامه:

Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-Urbana

News-Gazette, pp. 1, 8.

مجله:

Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won't help most kids. Science News, 159, 292.

پایان نامه و رساله

 • Carlson, W. R. (1977). Dialectic and Rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation).Yale University, USA.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان:

 • Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial Habitat Restoration areas.

Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm

 • Midwest League. (n.d.). Pitching, individual records. Retrieved from

              http://www.midwestleague.com/indivpitching.html

صفحات شخصی: (چون امکان تغییر صفحات وجود دارد، تاریخ دسترسی درج می­شود)

 • Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 from  http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1652/

 

شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله

کتاب

یک نویسنده:

رضاییان، علی (1386). مبانی و سازمان مدیریت (چاپ اول). تهران: انتشارات سمت.دو یا چند نویسنده:

عزیزی، شهریار، فتحی، سعید، و نوری، روح الله . (1390). برنامه‌ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

کتاب ترجمه شده:

بلنسکی، نیک (1381). مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمان‌ها (ترجمه منصور شریفی کلویی). تهران: هوای تازه.

مقاله

یک نویسنده:

حمیدی زاده، محمدرضا (1390). نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک. مطالعات مدیریتراهبردی، 6، 101-81.

دو یا چند نویسنده:

عزیزی، شهریار، نمامیان، فرشید و درویشی زهرا (1390). بررسی عوامل تعیین کننده ارزش  برند با رویکرد مالی در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 39، 32-9.

پایان نامه و رساله

عزیزی، شهریار (1388). طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر عملکرد نیروی‌فروش با رویکرد سازمان فروش. (رساله دکترا). دانشگاه شهید بهشتی، ایران.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان:

سازمان بنادر و دریانوردی (1391). ایران و ترانزیت. قابل دسترسی در آدرس: http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html

صفحات شخصی

روستا، احمد (1391). استراتژی صادرات. قابل دسترسی در آدرس: http://www.drroosta.com/learning-articles/19-marketing-sales/26-export-strategy

 

در نهایت با توجه به مطالب بیان شده ساختار کلی مقاله­های ارسالی باید به صورت زیر باشد:

 

عنوان مقاله

نام و نام‌خانوادگی نویسندگان (به همراه کلیه مشخصات)

چکیده فارسی

کلیدواژه‌ها:

Paper Title

Authors

Abstract

Key Words:

1. مقدمه

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

3. روش شناسی پژوهش

4. یافته های پژوهش

5. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

منابع

 

 • نکات مهم

1.            مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

2.            پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.

3.            در بین نویسندگان مقالات ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار، دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد.

4.            در صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصلاح شده مقاله به همراه نامه گزارش اصلاحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.

5.            در هنگام ارسال فایل اصلاحی مقاله، از تغییر ترتیب یا حذف و اضافه کردن نویسده(گان) جداً خودداری شود.

6.            نامه پذیرش صرفاً پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده(گان) و تایید دفتر نشریه صادر  می‌شود.

7.            دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانه نشریه به آدرس http://fbarj.ihu.ac.ir انجام می‌شود.

8.            در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان، نویسنده ارسال کننده مقاله به دفتر نشریه نویسنده مسئول تلقی خواهد شد.

9.            فصلنامه در ویرایش مطالب مقاله ها، آزاد است.