اهداف و چشم انداز

 اهداف فصلنامه:

1. اشاعه و گسترش علمی تمدن سازی نظام مالی و مدل های عملیاتی اقتصادی متناسب با گام دوم انقلاب در حوزه سیاستگذاری و مطالعات راهبردی مالی و بودجه

2. جهت دهی و سمت و سو بخشیدن به مطالعات حوزه پیشرفت ارزش بنیان، فناوری های نرم و توسعه اقتدار مالی و اقتصادی در کشور

3. انتشار مقالات مرتبط با ایجاد بازدارندگی اقتصادی، ارتقای نظام بودجه ریزی، تاب آوری مالی و مدیریت تکانه های اقتصادی داخلی و خارجی

4. ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته‌های محققین به خصوص در
حوزه‌های مدیریت بهینه تخصیص منابع، بودجه بندی علمی، توسعه چارچوب های کنترل داخلی و ضد فساد، تامین مالی، هدایت منابع مالی و مدیریت دارایی ها

5. طرح موضوعات راهبردی و اثرگذار در جنگ اقتصادی و مالی به صورت تحلیلی و علمی و استفاده از آنها در اتاق فکر نیروهای مسلح

6. ارائه نتایج پژوهش‌ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در
زمینه پاسداری از انقلاب اسلامی در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، حسابداری و مدیریت مالی

7. انتشار مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه اقتصاد کلان مرتبط با سیاست پولی، ارزی، مالی و اعتباری دارای وجهه عارضه یابی و تجویز علمی حل مشکلات و مسائل روز کشور

8. ارتقای سطح دانش و پژوهش در موضوعات مرتبط از طریق آشنا کردن جامعه علمی کشور با تحقیقات ناب و عمیق اقتصادی در زمینه‌های مرتبط با نظام مالی اسلامی

9. شناخت و معرفی اندیشه‌ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه بودجه ریزی و مدیریت مالی در سطح سازمان/شرکت ها، ملّی و بین‌المللی

10. ارتقای سطح دانش و پژوهش در موضوعات مرتبط از طریق آشنا کردن جامعه علمی کشور با تحقیقات ناب و عمیق در زمینه‌های مرتبط با نظام مالی اسلامی اعم از ابزارهای مالی، بازارهای مالی و نهادهای مالی