راهنمای دریافت کد ارکید (ORCID ID)

براساس نظر هیئت تحریریه محترم، از سال 1401 الزام ثبت کد ORCID  برای همه نویسندگان نشریه پژوهش‌های راهبردی بودجه مالیه الزامی شده است. لذا نویسندگان محترم برای دریافت کد ORCID می‌توانید به https://orcid.org مراجعه و پس از ثبت نام، کد ارکید خود را دریافت نمایید.

 

راهنمای ثبت نام کد ارکید