بررسی واکنش بازار سرمایه بر وضعیت کیفیت اطلاعات مالی پس از تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

3 استادیار اقتصاد، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

در این پژوهش وضعیت کیفیت اطلاعات مالی در دوره پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی مطالعه شده است. همچنین واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه و تأثیر این واکنش بر کیفیت اطلاعات مالی پس از ارائه مجدد صورت‌های مالی مورد پژوهش واقع شده است. در این راستا اطلاعات 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1401 استخراج شد. نتایج بررسی‌ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش تحلیل داده‎های ترکیبی نشان می‌دهد که ارائه مجدد صورت‌های مالی تأثیرگذار بر ارتقاء کیفیت اطلاعات مالی است. سایر نتایج نشان می‌دهند که واکنش منفی بازار سرمایه به انجام تجدید ارائه، رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و کیفیت اطلاعات مالی را تحت تأثیر قرار نداده است. بنابراین به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که وقوع تجدید ارائه در صورت‌های مالی را به عنوان علامتی از کیفیت اطلاعات مالی شرکت که مستقیماً اثرات قابل توجهی بر کاهش هزینه سرمایه و ریسک شرکت و افزایش نقدشوندگی سهام داشته است، در نظر بگیرند و از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با تکرار تجدید ارائه در صورت‌های مالی با توجه به تبعات منفی آن بر کیفیت اطلاعات مالی آن‌ها اجتناب نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reaction of Capital Markets on the Quality of Financial Information after Financial Statements Restatement in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Lotfi 1
  • Afsaneh Delshad 2
  • Marzieh Asaadi 3
1 Assistant Prof, Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran
2 Assistant Professor of Financial Management, Department of Management, Economics and Accounting, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.
3 Assistant Prof of Economics, Department of Management and Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

In this research the status of the quality of financial information in the period after the financial statements restatement has been studied. Also, the reaction of the capital market to the restatement and the effect of this reaction on the quality of financial information after the financial statements restatement have been studied. In this regard, the information of 86 companies admitted to the Tehran Stock Exchange was extracted in the period of 2012 to 2022. The results of investigations using multivariate regression and combined data analysis method show that financial statements restatement has an effect on improving the quality of financial information. Other results show that the negative reaction of the capital market to the restatement, has not affected the relationship between the financial statements restatement and the quality of financial information. Therefore investors are advised to consider the occurrence of financial statements restatement as a sign of the quality of the company's financial information which has directly had significant effects on reducing the cost of capital and company risk and increasing the liquidity of shares and Avoid investing in companies with repeated financial statements restatement due to its negative consequences on the quality of their financial information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reaction of Capital Markets
  • Financial Statements Restatement
  • Quality of Financial Information
  • Investment