کلیدواژه‌ها = عملکرد
تأثیر افشای فراگیر مالی بر عملکرد بانک‎ها: نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت

دوره 4، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 107-131

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی


موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های غیرانتفاعی مشهد

دوره 3، شماره 2، آبان 1401، صفحه 61-110

سیدجواد حبیب زاده بایگی؛ طاهره امینی