دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1399 (فصلنامه زمستان) 
بررسی تأثیر محرک‌های مالی بر سودآوری بانک‌های منتخب بورسی

صفحه 181-217

حمید حاجی ملا میرزایی؛ محمدصادق حاجی ملا میرزایی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار